rekrutacja

Rekrutacja Inżynierów

Skutecznie realizujemy najbardziej skomplikowane projekty rekrutacyjne. Dzięki naszemu wieloletnim doświadczeniu potrafimy dostosować odpowiednie narzędzia realizacji do specyfiki powierzonego projektu:

Executive Search – jest metodą pozyskiwania kandydatów na stanowiska szczebla specjalistycznego oraz kierowniczego. Polega na określeniu grupy docelowej segmentu rynku pracy osób nie poszukujących aktywnie pracy, a pracujących na stanowiskach analogicznych lub podobnych do stanowiska wakującego. Jest to najskuteczniejsza metoda pozyskiwania kandydatów i jednocześnie najtrudniejsza. Największą korzyścią jest dotarcie do najlepszych specjalistów otwartych na zmiany zawodowe a nie poszukujących pracy w sposób aktywny.

Nasi konsultanci wraz z klientem określają zarówno profil kandydata jak i potencjalne źródła poszukiwań (target lista) następnie dyskretnie docierają do potencjalnych kandydatów i prowadzą selekcję. Dodatkową zaletą metody Executive Search jest feedback jak nasz klient jest postrzegany w swojej branży przez potencjalnych pracowników.

Search & Selection – jest metodą pozyskiwania kandydatów poprzez zamieszczanie odpowiednich ogłoszeń w serwisach rekrutacyjnych lub specjalistycznych portalach branżowych. Czynnikiem warunkującym powodzenie jest prawidłowo przygotowany opis stanowiska oraz dobór odpowiednich mediów.

Z uwagi na specyfikę  obszarów, w których się specjalizujemy, nasze działania opieramy głównie na metodologii Executive Search, natomiast metoda Search & Selection stosowana jest pomocniczo. Przy każdym procesie rekrutacji korzystamy również z wewnętrznej bazy kandydatów oraz nawiązanych kontaktów biznesowych.

Gwarancja – na zatrudnionych z naszej rekomendacji kandydatów zapewniamy gwarancję, standardowo: 3 miesiące na stanowiska specjalistyczne. 5 miesięcy  na stanowiska kierownicze.

Jeśli we wskazanym okresie od zatrudnienia nastąpi rozwiązanie stosunku pracy z zatrudnionym z naszej rekomendacji pracownikiem ponawiamy proces rekrutacji bez dodatkowych kosztów.

Termin realizacji – 5 tygodni przy stanowiskach specjalistycznych. Przy stanowiskach kierowniczych ustalany indywidualnie.

Liczba rekomendowanych kandydatów – minimum 3 osoby spełniające założone kryteria. Przy projektach rekrutacyjnych w niszowych i szczególnie wąskich obszarach na bieżąco jesteśmy w kontakcie z klientem odnośnie możliwości zaprezentowania poszczególnych kandydatów.

Rodzaj umowy z klientem – pracujemy na zasadzie wyłączności na dany projekt rekrutacyjny.

Referencje  udostępniamy na życzenie.